به وب سایت mbarari.ir خوش آمدید.

ایجاد کاربر جدید

شماره دانشجویی نام کاربری شما بوده و باید عددی و طول آن بین 8 تا 10 رقمی باشد.
ورود نام الزامی است.
ورود نام خانوادگی الزامی است.
آدرس ایمیل باید معتبر باشد.
نام دانشگاه را از لیست انتخاب نمایید.
كد امنیتی   بازسازی کد امنیتی  

نکات مهم

  • شماره دانشجویی نام کاربری شما خواهد بود.
  • نشانی ایمیل باید معتبر باشد.
  • نام کاربری با حروف کوچک وارد شود.
  • حساس بزرگ یا کوچک بودن در درج کد امنیتی وجود ندارد.
  • در صورت ناخوانا بودن کد امنیتی با کلیک بر روی علامت فلش می توانید کد را دوباره بازسازی کنید.
Copyright © 2013 MBarari.ir. All rights reserved.
رفتن به بالای صفحه